แนวปฏิบัติการสมัครรับเข้าศึกษาต่อ รอบ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2566

ข้อที่ รายละเอียด
1 ผู้สมัครจะต้องอ่านระเบียบการก่อนการสมัครและต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการ หากตรวจพบในภายหลังแม้ว่าจะมีการสมัคร/ผ่านการคัดเลือก/เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ก็จะตัดสิทธิ์ทันทีและไม่มีการคืนเงิน ไม่มีการรับผิดชอบ ในทุกกรณี
2 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบอยู่เสมอ หากมีสิ่งใดสงสัยจะต้องติดต่อสอบถามและแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนการปิดรับสมัคร มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้สมัครยืนยันข้อมูลตามที่ปรากฏในระบบ
3 เอกสารเกี่ยวข้องที่สำคัญ 
 • ส่วนประกอบการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน  |  ดูรายละเอียด
 • สำหรับผู้สมัครคณะเกษตร กำแพงแสน กรณีสมัครแบบเป็นบุตรเกษตรกร ต้องแนบหนังสือรับรอง ต่อท้ายแฟ้มสะสมผลงาน  |  Click! DOWNLOAD
 • สำหรับผู้สมัครคณะเกษตร กำแพงแสน กรณีสมัครแบบเป็นยุวเกษตรกร ต้องแนบหนังสือรับรอง ต่อท้ายแฟ้มสะสมผลงาน  |  Click! DOWNLOAD
4 ในขั้นตอนการสมัคร ให้ผู้สมัครทุกคนแนบไฟล์ ตามกำหนดดังนี้
 • upload ไฟล์ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง(กรณีมี 2 หน้า) จำนวน 1 ไฟล์ (ชนิด pdf)
 • upload ไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน จำนวน 1 ไฟล์ (ชนิด pdf) ขนาดไม่ควรเกิน 10 MB
 • แนบลิงค์แฟ้มสะสมผลงานที่ได้ฝากไฟล์ไว้กับผู้ให้บริการฝากไฟล์ เช่น Google Drive, Dropbox, OneDrive, iCloud เป็นต้น
5 ** การชำระเงินค่าสมัคร ต้องเป็นของธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น ** โดยให้ชำระได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์, แอพ SCB EASY, ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น ก่อนการชำระเงินให้สังเกตข้อมูลในใบแจ้งหนี้จะต้องมีข้อความครบถ้วน สมบูรณ์ (Ref.1, Ref.2) ทั้งนี้เมื่อชำระค่าสมัครแล้วให้เข้าระบบเพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงินในวันถัดไป เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (หากพบว่าข้อมูลการชำระเงินไม่ปรากฏในระบบให้แจ้งผ่านเพจ facebook: งานรับเข้าศึกษาและแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน)  คลิก!! ดูวิธีการชำระเงิน (สามารถให้ผู้มีแอพ SCB EASY สแกนบาร์โค้ดชำระเงินให้ได้)
6 สมัครภายในวันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 21.00 น. และชำระเงินค่าสมัครภายในวันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 22.00 น. เท่านั้น

ขั้นตอนการสมัคร

1

ลงทะเบียน TCAS

ผู้สมัครทุกคนจะต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS หากไม่ดำเนินการ ทางมหาวิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

คลิก สมัคร TCAS

วันที่ 28 ต.ค. 65 เป็นต้นไป
2

ลงทะเบียนใช้งานระบบ

ให้ผู้สมัครทำการลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบรับเข้า หากเคยลงทะเบียนรอบ 1 (ครั้งที่ 1) สามารถใช้ข้อมูลเดิมเข้าระบบได้เลย

คลิก ลงทะเบียน

13 ธ.ค. 65 - 9 ม.ค. 66
3

เข้าสู่ระบบ

สำหรับผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการต่อไป

คลิก เข้าสู่ระบบ

13 ธ.ค. 65 - 9 ม.ค. 66

กำหนดการ

(ให้ดูกำหนดการในระเบียบการเป็นหลัก)
รอบ 1 (ครั้งที่ 1)
  ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS วันที่ 28 ต.ค. 65 เป็นต้นไป
  สมัครผ่านระบบ วันที่ 1 - 22 พ.ย. 65
  สมัครภายในวันที่ 22 พ.ย. 65 เวลา 20.00 น.
  ชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 1 - 22 พ.ย. 65
  ชำระเงินภายในวันที่ 22 พ.ย. 65 เวลา 22.00 น.
  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 28 พ.ย. 65
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 พ.ย. 65
  ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 2 ธ.ค. 65
  ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS วันที่ 7 - 8 ก.พ. 66
client logos

กองบริหารการศึกษา เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Statistics (7.10.2021)
Today
568
Yesterday
449
This Month
2,186
Last Month
28,229
This Year
30,415
Last Year
163,169