แนวปฏิบัติการสมัครรับเข้าศึกษาต่อ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ข้อที่ รายละเอียด
1 ผู้สมัครจะต้องอ่านระเบียบการก่อนการสมัครและต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการ หากตรวจพบในภายหลังแม้ว่าจะมีการสมัคร/ผ่านการคัดเลือก/เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ก็จะตัดสิทธิ์ทันทีและไม่มีการคืนเงิน ไม่มีการรับผิดชอบ ในทุกกรณี
2 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบอยู่เสมอ หากมีสิ่งใดสงสัยจะต้องติดต่อสอบถามและแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนการปิดรับสมัคร มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้สมัครยืนยันข้อมูลตามที่ปรากฏในระบบ
3 ในขั้นตอนการสมัคร ให้ผู้สมัครทุกคนแนบไฟล์ ตามกำหนดดังนี้
 • upload ไฟล์ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง(กรณีมี 2 หน้า) จำนวน 1 ไฟล์ (ชนิด pdf)
 • เฉพาะการสมัครรูปแบบที่ 2, 3, 5, 6, 7, 8, และ 11 ให้ upload ไฟล์ที่แสดงถึงคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการ จำนวน 1 ไฟล์ (ชนิด pdf) ขนาดไม่ควรเกิน 10 MB
4 เอกสารสำคัญเพิ่มเติมที่ต้องจัดเตรียมให้เรียบร้อยก่อนการสมัคร จำนวน 1 ไฟล์ (ชนิด pdf) ขนาดไม่ควรเกิน 10 MB ดังนี้
 • สำหรับผู้สมัครรูปแบบที่ 2 จัดเตรียมไฟล์หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถทางด้านกีฬา โดยคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดเพียง 1 รายการ
 • สำหรับผู้สมัครรูปแบบที่ 3 จัดเตรียมไฟล์หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม
 • สำหรับผู้สมัครรูปแบบที่ 5 จัดเตรียมไฟล์หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถทางด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม
 • สำหรับผู้สมัครรูปแบบที่ 6 กรณีสมัครแบบเป็นบุตรเกษตรกร จัดเตรียมไฟล์หนังสือรับรองบุตรเกษตรกร  =>Click! DOWNLOAD  ||  กรณีสมัครแบบเป็นยุวเกษตรกร จัดเตรียมไฟล์หนังสือรับรองการเป็นยุวเกษตรกร  =>Click! DOWNLOAD
 • สำหรับผู้สมัครรูปแบบที่ 7 จัดเตรียมไฟล์หนังสือรับรอง 2 ฉบับ (รวมเป็นไฟล์เดียว) ดังนี้  Click! Download หนังสือรับรองของสหกรณ์  ||  Click! Download หนังสือรับรองของสมาชิกสหกรณ์  
 • สำหรับผู้สมัครรูปแบบที่ 8 จัดเตรียมไฟล์ประวัติผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้า
 • สำหรับผู้สมัครรูปแบบที่ 11 จัดเตรียมไฟล์ที่แสดงถึงคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการ
5 ** การชำระเงินค่าสมัครจำนวน 200 บาท ต้องชำระโดยธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น ** โดยให้ชำระได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์, แอพ SCB EASY, ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น ก่อนการชำระเงินให้สังเกตข้อมูลในใบแจ้งหนี้จะต้องมีข้อความครบถ้วน สมบูรณ์ (Ref.1, Ref.2) ทั้งนี้เมื่อชำระค่าสมัครแล้วให้เข้าระบบเพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงินในวันถัดไป เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (หากพบว่าข้อมูลการชำระเงินไม่ปรากฏในระบบให้แจ้งผ่านเพจ facebook: งานรับเข้าศึกษาและแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน)  คลิก!! ดูวิธีการชำระเงิน (สามารถให้ผู้มีแอพ SCB EASY สแกนบาร์โค้ดชำระเงินให้ได้)
6
 • สมัครภายในวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 21.00 น. และชำระเงินค่าสมัครภายในวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 22.00 น. เท่านั้น
 • ตรวจสอบสถานะผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.
 • ตรวจสอบสถานะผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

ขั้นตอนการสมัคร

1

ลงทะเบียน TCAS

ผู้สมัครทุกคนจะต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS หากไม่ดำเนินการ ทางมหาวิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

คลิก สมัคร TCAS

วันที่ 28 ต.ค. 65 เป็นต้นไป
2

ลงทะเบียนใช้งานระบบ

ให้ผู้สมัครทำการลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบรับเข้า หากเคยลงทะเบียนรอบ 1 ไว้แล้ว สามารถใช้ข้อมูลเดิมเข้าระบบได้เลย

คลิก ลงทะเบียน

16 ก.พ. 66 - 22 มี.ค. 66
3

เข้าสู่ระบบ

สำหรับผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการต่อไป

คลิก เข้าสู่ระบบ

16 ก.พ. 66 - 22 มี.ค. 66

กำหนดการ

(ให้ดูกำหนดการในระเบียบการเป็นหลัก)
client logos

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

กองบริหารการศึกษา เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Statistics (7.10.2021)
Today
160
Yesterday
628
This Month
9,572
Last Month
13,361
This Year
85,472
Last Year
163,169