แนวปฏิบัติการสมัครรับเข้าศึกษาต่อ รอบ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อที่ รายละเอียด
1 ผู้สมัครจะต้องอ่านระเบียบการก่อนการสมัครและต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการ หากตรวจพบในภายหลังแม้ว่าจะมีการสมัคร/ผ่านการคัดเลือก/เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ก็จะตัดสิทธิ์ทันทีและไม่มีการคืนเงิน ไม่มีการรับผิดชอบ ในทุกกรณี
2 ผู้สมัครควรใช้ PC/Notebook และใช้ Browser Google chrome ในการสมัคร และผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบอยู่เสมอ หากมีสิ่งใดสงสัยจะต้องติดต่อสอบถามและแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนการปิดรับสมัคร มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้สมัครยืนยันข้อมูลตามที่ปรากฏในระบบ
3 ในขั้นตอนการสมัคร ให้ผู้สมัครทุกคนแนบไฟล์ ตามกำหนดดังนี้
 • upload ไฟล์ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง(กรณีมี 2 หน้า) จำนวน 1 ไฟล์ (ชนิด pdf)
4 ในขั้นตอนการสมัคร ให้ผู้สมัคร upload แฟ้มสะสมผลงาน จำนวน 1 ไฟล์ (ชนิด pdf) ขนาดไม่เกิน 10 MB เฉพาะคณะ/สาขาที่กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้สามารถฝากไฟล์ไว้ที่ผู้ให้บริการฝากไฟล์ เช่น google drive แล้วนำ link มาใส่ในระบบได้
5 ** การชำระเงินค่าสมัคร ต้องเป็นของธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น ** โดยให้ชำระได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์, แอพ SCB EASY, ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น ก่อนการชำระเงินให้สังเกตข้อมูลในใบแจ้งหนี้จะต้องมีข้อความครบถ้วน สมบูรณ์ (Ref.1, Ref.2) ทั้งนี้เมื่อชำระค่าสมัครแล้วให้เข้าระบบเพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงินในวันถัดไป เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (หากพบว่าข้อมูลการชำระเงินไม่ปรากฏในระบบให้แจ้งผ่านเพจ facebook: งานรับเข้าศึกษาและแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน)  คลิก!! ดูวิธีการชำระเงิน (สามารถให้ผู้มีแอพ SCB EASY สแกนบาร์โค้ดชำระเงินให้ได้)
6 ผู้สมัครที่เคยลงทะเบียนใช้งานระบบในรอบ 1 และรอบ 2 กับมหาวิทยาลัยไว้แล้ว สามารถใช้ username และ password ชุดนั้นเข้าระบบในรอบ 4 ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ใหม่
7 สมัครภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 20.00 น. และชำระเงินค่าสมัครภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 22.00 น. เท่านั้น
8 ผู้สมัครในรอบ 4 จะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีสถานะ "ยืนยันสิทธิ์" ในระบบ mytcas หากตรวจพบในภายหลัง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาการสมัครของท่านและจะไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี

ขั้นตอนการสมัคร

1

ลงทะเบียน TCAS

ผู้สมัครทุกคนจะต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS หากไม่ดำเนินการ ทางมหาวิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

คลิก สมัคร TCAS

วันที่ 9 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป
2

ลงทะเบียนใช้งานระบบ

ให้ผู้สมัครทำการลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ หากเคยลงทะเบียนรอบ 1 และ 2 ไว้แล้ว สามารถใช้ข้อมูลเดิมเข้าระบบได้เลย

คลิก ลงทะเบียน

26 - 30 พ.ค. 65
3

เข้าสู่ระบบ

สำหรับผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการต่อไป

คลิก เข้าสู่ระบบ

26 - 30 พ.ค. 65

กำหนดการ

(ให้ดูกำหนดการในระเบียบการเป็นหลัก)
รอบ 3
  สมัครผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 2 - 12 พ.ค. 65
  ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พ.ค. 65
  ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ครั้งที่ 1 วันที่ 18 - 19 พ.ค. 65
  ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2 วันที่ 24 พ.ค. 65
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 พ.ค. 65
  ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 2 มิ.ย. 65
  ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์
   
   
   
   
รอบ 4
  ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS วันที่ 9 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป
  สมัครผ่านระบบ วันที่ 26 - 30 พ.ค. 65
  สมัครภายในวันที่ 30 พ.ค. 65 เวลา 20.00 น.
  ชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 26 - 30 พ.ค. 65
  ชำระเงินภายในวันที่ 30 พ.ค. 65 เวลา 22.00 น.
  ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 5 มิ.ย. 65
  ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS วันที่ 8 - 9 มิ.ย. 65
  ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ วันที่ 11 - 12 มิ.ย. 65

กองบริหารการศึกษา เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Statistics (7.10.2021)
Today
22
Yesterday
135
This Month
0
Last Month
2,921
This Year
99,351
Last Year
78,412