แนวปฏิบัติการสมัครรับเข้าศึกษาต่อ รอบ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

ข้อที่ รายละเอียด
1 ผู้สมัครจะต้องอ่านระเบียบการก่อนการสมัครและต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการ หากตรวจพบในภายหลังแม้ว่าจะมีการสมัคร/ผ่านการคัดเลือก/เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ก็จะตัดสิทธิ์ทันทีและไม่มีการคืนเงิน ไม่มีการรับผิดชอบ ในทุกกรณี
2 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบอยู่เสมอ หากมีสิ่งใดสงสัยจะต้องติดต่อสอบถามและแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนการปิดรับสมัคร มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้สมัครยืนยันข้อมูลตามที่ปรากฏในระบบ
3 ในขั้นตอนการสมัคร ให้ผู้สมัครทุกคนจัดเตรียมไฟล์แนบ (ชนิด pdf) ตามข้อกำหนดของแต่ละคณะ/สาขา ให้เรียบร้อยก่อนการสมัคร ดังนี้
  • (1) ทุกคณะ/สาขา ให้ Upload ไฟล์ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง(กรณีมี 2 หน้า) จำนวน 1 ไฟล์ (ชนิด pdf)
  • (2) เฉพาะบางคณะ/สาขา ให้ Upload ไฟล์ แฟ้มสะสมผลงาน จำนวน 1 ไฟล์ (ชนิด pdf) ขนาดไม่เกิน 10 MB
    ** ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถฝากไฟล์ แฟ้มสะสมผลงาน ไว้กับผู้ให้บริการฝากไฟล์ เช่น Google Drive, Dropbox, OneDrive, iCloud หรืออื่นๆ แล้วนำ link มาใส่ในระบบได้ **
  • Click ที่นี่ เพื่อ Download ไฟล์การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
4 ** การชำระเงินค่าสมัครจำนวน 200 บาท ต้องชำระโดยธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น ** โดยให้ชำระได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์, แอพ SCB EASY, ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น โดยผู้ชำระเงินจะต้องใส่เลข Ref.1 และ Ref.2 ตามที่กำหนดในใบแจ้งหนี้ให้ครบถ้วน ทั้งนี้เมื่อชำระค่าสมัครแล้วให้เข้าระบบเพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงินในวันถัดไป เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (หากพบว่าข้อมูลการชำระเงินไม่ปรากฏในระบบให้แจ้งผ่านเพจ facebook: งานรับเข้าศึกษาและแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ภายในวันดังกล่าว)  คลิก!! ดูวิธีการชำระเงิน (สามารถให้ผู้มีแอพ SCB EASY สแกนบาร์โค้ดชำระเงินให้ได้)
5 การสมัคร
  • เริ่มรับสมัครวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 0.01 น. เป็นต้นไป
  • สมัครภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 21.00 น. และชำระเงินค่าสมัครภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 22.00 น. เท่านั้น
  • ตรวจสอบสถานะผู้ผ่านการคัดเลือก(ไม่มีการสอบสัมภาษณ์) ผ่านระบบวันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.

ขั้นตอนการสมัคร

1

ลงทะเบียน TCAS

ผู้สมัครทุกคนจะต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS หากไม่ดำเนินการ ทางมหาวิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

คลิก สมัคร TCAS

วันที่ 28 ต.ค. 66 เป็นต้นไป
2

ลงทะเบียนใช้งานระบบ

ให้ผู้สมัครลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบรับเข้า หากเคยลงทะเบียนรอบ 1 และ 2 ไว้แล้ว สามารถใช้ข้อมูลเดิมเข้าระบบได้เลย

คลิก ลงทะเบียน

28 - 30 พ.ค. 67
3

เข้าสู่ระบบ

สำหรับผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการต่อไป

คลิก เข้าสู่ระบบ

28 - 30 พ.ค. 67

กำหนดการ

(ให้ดูกำหนดการในระเบียบการเป็นหลัก)
client logos

กองบริหารการศึกษา เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Statistics (7.10.2021)
Today
37
Yesterday
211
This Month
11,662
Last Month
27,527
This Year
132,308
Last Year
236,747